Colonial Collections Consortium

Beurzen

Ben je op zoek naar middelen of ondersteuning voor een samenwerking of onderzoek op het gebied van koloniale collecties? Op deze pagina vind je een overzicht van relevante beurzen en subsidies. De pagina zal met regelmaat aangevuld worden, dus blijf het in de gaten houden.

NIAS – NIOD – KITLV

Fellowship: Moving objects, Mobilising Culture in the Context of (De)colonisation

Het fellowship maakt het mogelijk voor onderzoekers en erfgoedprofessionals uit voormalige gekoloniseerde landen om vijf maanden onderzoek te doen naar ‘koloniale collecties’: objecten en collecties uit die landen die in een context van kolonialisme in Nederland terecht zijn gekomen.

Aanmeldingen voor de fellowships zijn op dit moment gesloten. Begin 2025 wordt de call opnieuw opengesteld voor twee fellows.

NWO

Onderzoek naar collecties met koloniale context

NWO biedt ondersteuning aan twee soorten onderzoek:

  • Subsidie voor onderzoek waarbij onderzoekers uit herkomstlanden kortlopend onderzoek (research exchange) doen in de collecties van Nederlandse musea en instellingen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kortlopend herkomstonderzoek.
  • Subsidie voor grotere projecten die duurzame netwerken willen creëren (consortium grant). Deze subsidie kan gebruikt worden om een uitgebreid programma op te zetten rond onderzoek en uitwisseling tussen een land van herkomst en (Europees) Nederland, inclusief activiteiten zoals agendasetting en het verkrijgen van een overzicht van objecten in de collecties, onderzoek naar herkomst en betekenissen van collecties door de geschiedenis heen en in de hedendaagse samenleving, en hoe de kennis over die collecties en objecten toegankelijk gemaakt kan worden.

Voor de beide vormen van onderzoek zijn de wetenschappers uit de herkomstlanden of bijzondere gemeentes in de lead.

De Call for Proposals is op dit moment gesloten. Mogelijk wordt deze opnieuw opengesteld.

Nuffic

Beurzenprogramma masterstudenten Cultureel Erfgoed

Het programma van Nuffic biedt studenten en young professionals uit Indonesië, Nigeria, Zuid-Afrika, Sri Lanka en Suriname de mogelijkheid om in Nederland een eenjarige masteropleiding te volgen binnen het domein cultureel erfgoed, specifiek gerelateerd aan collecties uit koloniale context. Er worden 15-20 beurzen verstrekt aan studenten uit eerder genoemde landen. De geselecteerde studenten zullen in september 2024 beginnen met hun masterprogramma. De aangeboden specialisaties omvatten onder andere opleidingen zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage en andere gerelateerde vakgebieden die nauw aansluiten bij de behoeften van de deelnemende landen.

Aanmeldingen voor het beurzenprogramma zijn op dit moment gesloten. Mogelijk worden deze weer opnieuw opengesteld.